|  หน้าแรก  | เกี่ยวกับบริษัท |  กำลังการผลิตและเครื่องจักร |  การผลิต  |  ผลิตภัณฑ์อ้างอิง  |  คุณภาพ  |  สมัครงาน  |  ติดต่อบริษัท  |  แผนผังเว็ปไซด์ |
Thai Language English Language Japanese Language Chine Language เลือกภาษา

    
     ข่าวสารบริษัท

   ›› ซัมมิท SEC บริจาคสิ่งของให้กับวัดสวนแก้ว
   ››
รถกอล์ฟไฟฟ้า SUMMIT GROUP
   ›› กิจกรรม Quality month
   ›› งานประกาศผลรางวัล MMTh Quality Award'09
   ›› งานออกบูทแสดงสินค้า Subcon Thailand'09
   ›› กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR Activity)
   ›› กิจกรรมเพิ่มผลผลิต (Productivity)
   
›› กิจกรรมประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
   ›› มุมคนทำความดี (Good People Corner)
           

       Facility shows
    

PCB assemblys


การผลิตและบริการ

บริษัท SEC เป็นบริษัทที่ดำเนินการทางด้านประกอบอุปกรณ์ลงแผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์
( PCBA) , ประกอบแผ่นวงจรลงกล่องสำเร็จรูปโดยทีม
วิศวกรที่มีความชำนาญเฉพาะ ทางกระบวนการผลิตและด้วยเทคโนโลยี
อันทันสมัยและมีการดูแลรักษาสภาพของเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ภายใต้การควบคุมกระบวนการผลิตและการให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับ
ลูกค้า ทำให้บริษัทได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าหลาย ๆ รายซึ่งปัจจุบันลูกค้ามี
ทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่น SHARP , DELTA , KYORITSU ,
PANASONIC, DAIKIN, SONY, MACO, FUJITSU ซึ่งเป็นลูกค้าหลัก ๆ
ที่บริษัท SEC ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้นอกจากบริษัทจะผลิตแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์แล้วนั้นยังทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ด้วยซึ่งผลิตภัณฑ์ที่
ทำอยู่ในปัจจุบันก็ได้แก่เสาอากาศวิทยุ,วิทยุติดรถยนต์,หน้าปัดมอเตอร์ไซด์
ส่งให้กับบริษัทยักษ์ใหญในวงการยานยนต์อย่าง HONDA, TOYATA,
MITSUBISHI เป็นต้น


Experience assembly service

ประสบการณ์การผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
บริษัทมีประสบการณ์ในการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 24 ปี
ได้รับรางวัลจากลูกค้าต่าง ๆ มากมาย นั่นแสดงถึงความมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพจากกระบวนการผลิต ทั้งนี้บริษัทยังมีพนักงานและเจ้าหน้าที่ ที่มีความ
สามารถ,มีประสบการณ์ที่สามารถควบคุมปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหาให้
มีความสำเร็จลุล่วง,เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัทคู่แข่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายส่ง
ผลให้บริษัทเรา จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของบริษัทเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกลุ่ม
ลูกค้าใหม่ ๆ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ภายในบริษัทโดยหันมาส่งเสริม
กิจกรรม เพื่อสร้างจิตสำนักให้กับพนักงานเช่น กิจกรรมเพิ่มผลผลิต,กิจกรรม
อนุรักษ์พลังงาน,กิจกรรมสิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความ
สำคัญในการพัฒนาสังคมไปด้วยเช่นการบริจาคขาเทียม,การบริจาคสิ่งของ
ต่าง ๆ,การบริจาคโลหิต, ซึ่งบริษัท
ถือเป็นความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อ
สังคม
            ซึ่งจะเห็นว่าบริษัท มีศักยภาพที่จะผลิตสินค้าให้กับลูกค้่าไม่ว่าจะเป็น
ศักยภาพของเครื่องจักร,บุคลากร,อุปกรณ์ เครื่องมือ และผู้เชี่ยวชาญในด้าน
ต่าง ๆ ,การส่งงานตรงตามเวลา,และการบริการ สิ่งที่กล่าวมาทั้งหลายเหล่านี้
ถูกควบคุมด้วยมาตรฐาน และกระบวนการที่ออกแบบไว้อย่างเหมาะสม และ
บริษัทจะยังเดินหน้าต่อไป ก้าวไปสู่ผู้่ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของ
โลกต่อไปในอนาคต..


QA Main facility

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบอุปกรณ์ในแผนก QA
บริษัทมีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานของ
ลูกค้าที่ร้องขอให้มีการตรวจสอบ ทั้งการวัดแบบ 2-D และ 3-D ก่อนนำ
อุปกรณ์ไปใช้ในกระบวนการผลิตเ้พื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่นำไปใช้นั้นมี
ความถูกต้องตรงตามมาตรฐานของลูกค้า นอกจากนั้นยังมีเครื่องมือสำหรับ
ตรวจสอบการบรรจุส้นค้าโดยใช้เครื่องจักร
Vibration tester machine
เพื่อใช้ตรวจสอบความทนทาน และมาตรฐานการบรรจุสินค้าให้ถูกต้อง
และยังมีเครื่องอบสำหรับใช้ในการอบไล่ความชื้น


 

มาตรฐานรับรองคุณภาพการผลิต
    ISO9001 : 2008       ISO14001: 2004       ISO/TS16949 : 2009

 

 

| หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท |กำลังการผลิตและเครื่่องจักร |การผลิต |ผลิตภัณฑ์อ้างอิง |คุณภาพ |สมัครงาน |ติดต่อบริษัท |แผนผังเว็ปไซด์
|เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต | ความสามารถในการผลิตของเครื่องจักรสารจากประธาณกรรมการ | ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทโครงสร้างของบริษัท
| แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตใน SEC | ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบสำเร็จรูป | ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ | กลุ่มลูกค้าของเรา

VISITORS :
“  Hit Counter by Digits  
Copyrights (c) 2009 Summit Electronic Components Co., Ltd. All rights reserved