Home / About us / ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

      บริษัท SEC เป็นบริษัทที่ดำเนินการทางด้านประกอบอุปกรณ์ลงแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA) ประกอบแผ่นวงจรลงกล่องสำเร็จรูป  โดยทีมวิศวกรที่มีความชำนาญเฉพาะทางกระบวนการผลิตและด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและมีการดูแลรักษาสภาพของเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ภายใต้การควบคุมกระบวนการผลิตและการให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ทำให้บริษัทได้รับการไว้วางใจจากลูกค้า หลายๆ รายซึ่งปัจจุบัน ลูกค้ามีทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น SHARP, DELTA, KYORITSU, PANASONIC, DAIKIN, SONY, MACO, FUJITSU ซึ่งเป็นลูกค้าหลักๆ ที่บริษัท SEC ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้ นอกจากบริษัทจะผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์แล้วนั้น ยังทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ด้วย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทำอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ เสาอากาศวิทยุ, วิทยุติดรถยนต์, หน้าปัดมอเตอร์ไซด์ ส่งให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการยานยนต์อย่าง HONDA ,TOYOTA, MITSUBISHI เป็นต้น

      บริษัทมีประสบการณ์ในการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์  30 ปี ได้รับรางวัลจากลูกค้าต่างๆ มากมาย นั่นแสดงถึงความมีประสิทธิภาพและคุณภาพจากกระบวนการผลิต ทั้งนี้บริษัทยังมีพนักงานและเจ้าหน้าที่ ที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ที่สามารถควบคุมปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหาให้มีความสำเร็จลุล่วง เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัทคู่แข่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ส่งผลให้บริษัทของเราจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของบริษัทเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในบริษัท โดยหันมาส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงาน เช่น กิจกรรมเพิ่มผลผลิต, กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน, กิจกรรมสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญในการพัฒนาสังคมไปด้วย เช่น การบริจาคขาเทียม, การบริจาคสิ่งของต่างๆ, การบริจาคโลหิต, ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคม ซึ่งจะเห็นว่าบริษัทมีศักยภาพที่จะผลิตสินค้าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นศักยภาพของเครื่องจักร, บุคลากร, อุปกรณ์เครื่องมือและผู้เชี่ยวชาญ ในด้านต่างๆ การส่งงานตรงตามเวลาและการบริการ สิ่งที่กล่าวมาทั้งหลายเหล่านี้ถูกควบคุมด้วยมาตรฐานและกระบวนการที่ออกแบบไว้อย่างเหมาะสม และบริษัทฯจะยังเดินหน้าต่อไป เพื่อก้าวไปสู่ผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลกต่อไปในอนาคต...